بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
br ENGLISH
بهداشت محيط
كارشناس بهداشت محيط
 
مرتضي جعفرصالحي
كارشناس بهداشت محيط
 
شرح وظايف:
- بازديد و بررسي وضع بهداشتي تاسيساتي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند.
- نظارت بر وضع بهداشتي مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد خوراكي ، آشاميدني، و آرايشي و بهداشتي و اجراي مقررات آئين نامه ها و استانداردهاي مربوط و اظهارنظر پيرامون نقايص آنها
- اجرا ونظارت بر اجراي استانداردها و مقررات بهداشت محيط
- همكاري در برنامه ريزي و بررسي برنامه بهداشت محيط با مقام مافوق
- جمع آموري، تنظيم و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات در زمينه بهداشت محيط
- همكاري و ارائه مشورت هاي بهداشتي به دستگاه هاي اجرايي استان طبق دستور مقام مافوق
- مطالعه و بررسي درباره بكاربردن روش هاي جديد عملياتي به منظور بازده بهتر و كارائي بيشتر
- انجام اقدامات بهداشتي لازم طبق دستورالعملهاي صادره در امور مربوط  به ورود و خروج مواد غذايي
- انجام آزمايشات ميكروبيولوژي در بخشهاي بيمارستان و تسليم نتايج حاصله جهت اظهارنظر به مقام مافوق
- انجام ساير امور مربوط به واكسيناسيون ضروري پرسنل، تشكيل پرونده بهداشتي كاركنان، تشكيل كميته بهداشت، انجام سم پاشي، فرمول گذاري، كشت ميكروسكوپي
- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
1397/05/03
Powered by DorsaPortal