دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
br ENGLISH
وظايف اداره آموزش

وظايف اداره آموزش :

اجراي كليه مقررات آموزشي از طريق ارتباط با مديريت كل امور آموزشي دانشگاه

ثبت نام و تعيين حذف و تغيير واحدهاي درسي دانشجويان

ثبت و برنامه ريزي دروس با هماهنگي گروه هاي مختلف آموزشي دانشكده و دانشگاه

تنظيم و اعلام ساعات دروس نظري و عملي و كارآموزي دانشجويان به صورت برنامه هفتگي

كنترل تشكيل كلاس هاي دانشكده بر طبق برنامه پيش بيني شده و ارسال گزارش به معاونت آموزشي دانشگاه

كنترل و بررسي وضعيت كلاس هاي درس از لحاظ وسايل آموزشي و كمك آموزشي

انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان اتباع خارجي مانند تعيين ميزان شهريه و رواديد تحصيلي

انجام امور آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر مانند اعلام وضعيت تحصيلي, ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل, تعداد ترم مشروطي

انجام امور آموزشي دانشجويان مانند درخواست مرخصي تحصيلي, گواهي اشتغال به تحصيل, تطبيق واحد هاي گذرانده, انصراف از تحصيل, ترك تحصيل, انتقال, تغيير رشته, مهمان و تسويه حساب و ...

بررسي و كنترل واحد هاي گذرانده و باقيمانده دانشجويان درترم تسويه

تنظيم و اعلام برنامه امتحانات, برنامه مراقبين و ممتحنين, برگزاري امتحانات و گزارش اجراي امتحانات

تحويل كارنامه ترمي به اساتيد راهنما و حل مشكلات آموزشي دانشجويان مانند ترم مشروطي, سنوات آموزشي ...

كنترل و بررسي كارنامه ها و عدم بدهي از صندوق رفاه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته در مقطع قبلي

اعلام اسامي دانشجويان مشروط, اخراج آموزشي و دانشجوياني كه در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به مديريت كل امور آموزشي دانشگاه

دريافت ليست نمرات پايان ترم, انجام امور اصلاح نمره و ارسال به مديريت كل امورآموزشي دانشگاه

انجام امور فارغ التحصيلي دانشجويان

انجام امور مربوط به بايگاني

انجام اقدامات لازم در مورد تلقيح واكسن هپاتيت, شناسنامه بهداشتي و امور مربوط به مشاوره روانشناختي دانشجويان

انجام امور آموزشي مربوط به بهياران

تكميل فرم هاي مربوط به قرار داد حق التدريس و گواهي تدريس اساتيد مطابق دستور

1394/07/11
Powered by DorsaPortal