دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
برگه تقاضاي انتقال دائم

 
 
 
دانشکده پرستاری بهشهر
 

تذکر: این برگه باید در سه نسخه تنظیم شده و یک نسخه آن در دانشکده نگهداری و دو نسخه دیگر به اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.«برگه تقاضای انتقال دائم »

ریاست محترم دانشکده پرستاری بهشهر

با سلام و احترام؛

به استحضار می­رساند اینجانب ................................ دانشجوی رشته .......................... مقطع ............................ به شماره دانشجویی ............................................ که در سال تحصیلی .................... و استفاده از سهمیه ............................. و بورسیه ............................. پذیرفته شده ام و تاکنون .............. واحد درسی را با معدل ............... گذرانده ام با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی که آن را دقیقا مطالعه نموده ام خود را واجد شرایط دانسته و متقاضی انتقال دائم به دانشگاه علوم پزشکی ..................................... می باشم، از اینرو ضمن ارائه کلیه مدارک و دلایل مربوطه خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایند. شایان ذکر است که آدرس اینجانب برای تماس در مواقع ضروری بشرح ذیل می­باشد.

آدرس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تلفن:

 

همچنین آگاهم که: هرگونه اشکال آموزشی و عواقب ناشی از این انتقالی بر عهده خودم خواهد بود.

                                                                                                                                                                          تاریخ و امضاء دانشجو

 

تاریخ:....................

شماره:..................


مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

با سلام و احترام؛

ضمن تأیید سوابق تحصیلی دانشجوی فوق به اطلاع می­رساند چنانچه دانشگاه مورد تقاضای دانشجو با انتقال دائم نامبرده موافقت نماید، انتقال ایشان به دانشگاه مذکور از نظر این دانشکده بلامانع می­باشد.

         رئیس اداره آموزش دانشکده                                                          معاون آموزشی دانشکده                                                                  رئیس دانشکده

 
 

تاریخ:....................

شماره:..................


مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی .........

با سلام و احترام؛

ضمن ارسال درخواست انتقال و مدارکی که دانشجوی یاد شده ارائه نموده است به اطلاع می رساند فقط سوابق آموزشی دانشجو مورد تایید است و بررسی دلائل ارائه شده از سوی نامبرده به عهده آن دانشگاه می باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند مراتب را با توجه به آیین نامه آموزشی و بخشنامه های مربوطه بررسی و نتیجه آن را به این دانشگاه و نیز در صورت امکان به نشانی دانشجو اعلام فرمایند.

                                                                                                                                                                           مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1400/04/14
Powered by DorsaPortal