دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
br ENGLISH
تقاضاي تغيير رشته


دانلود فرم تقاضای تغییر رشته

 

«فرم تقاضای تغییر رشته»
 

اینجانب .................................... دانشجوی رشته .......................... دانشکده ....................................به شماره دانشجویی ...................................... که تاکنون ............. واحد درس را گذرانده ام. با توجه به دلایل ذیل تقاضای تغییر رشته به رشته ............................... دانشگاه .................................. را دارم.

 

شرح دلایل تغییر رشته و توضیحات لازم:

                                                                          امضاء دانشجو

 

                                                                                                                                                                                                                                 تاریخ:
 
                                                                                                                                                                                                                                 شماره:
 

اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

احتراما عین درخواست و مدارک لازم نامبرده با توجه به مقررات و مصوبات تغییر رشته(موضوع نامه شماره 23232-13/10/61) ارسال می گردد.

 

                                                                   رییس دانشکده

رونوشت:

- آموزش

 
1400/04/14
Powered by DorsaPortal