دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
br ENGLISH
ترميمي
گروه ترميمي
رديف تصوير
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
 1  
دكتر علي زمانيان

 A_Zam_2000@yahoo.com
     

دكتر مهدي غلامرضائي ساروي
 
Dr.saravi@gmail.com
 
     

دكتر محدثه شاكريان
(مدير گروه ترميمي)
shakerianrostami@gmail.com

 4

دكترزهرا جعفري

jafarii.zahraa@gmail.com

 
 5 
دكتر احسان صادقي زيارتگاهي
 
ehs5751sad@gmail.com
1398/03/11
Powered by DorsaPortal