مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
فرآيندهاي شاخص

فرآيندهاي شاخص در اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه ها و مشمولين

 

1- بررسي روند فراغت از تحصيل و صدور فرم فراغت از تحصيل (3-410) از كارداني تا دكتراي فوق تخصصي .

2- تاييد و پرتال فرم فراغت از تحصيل از كارداني تا دكتراي فوق تخصصي به مركزخدمات آموزشي وزارت متبوع.

3- بررسي و صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي از كارداني تا دكتراي فوق تخصصي .

4- تاييد پرتال مجوز تحويل مدارك تحصيلي به مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع
 5- صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات در تمام رشته ها و مقاطع .

6- صدور تائيديه تحصيلي دائم در تمام رشته ها و مقاطع .

7- صدور گواهي فراغت از تحصيل .

8- صدور گواهي ميانگين كل .

9-ارسال گواهي فراغت از تحصيل و ريزنمرات به دانشگاههاي آزاد اسلامي، پيام نور، مراكز غيرانتفاعي و .... جهت ادامه تحصيل در تمام مقاطع.

10-ارسال گواهي فراغت از تحصيل و ريزنمرات به دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور جهت ادامه تحصيل در تمام مقاطع.

11-صدور گواهي فراغت از تحصيل جهت حوزه نظام وظيفه ناجا در تمام مقاطع.

12-پاسخ به استعلامات دانشگاههاي خارج از كشور پس از مجوز اداره كل دانش آموختگان در تمام مقاطع.

13-صدور گواهي جهت شركت در آزمون كارشناسي و كارشناسي ارشد و PH.D.

14-صدور گواهي فراغت از تحصيل جهت ارائه به دفتر استعداد درخشان در رشته ها و مقاطع مختلف .

15-صدور گواهي فراغت از تحصيل جهت ارائه به بنياد ملي نخبگان كشور در رشته ها و مقاطع مختلف .

16-محاسبه تعهدات آموزش رايگان و منطقه اي دانش آموختگان جهت خريد آن در تمام مقاطع.

17-صدور گواهي فراغت از تحصيل بهمراه ريزنمرات جهت بورسيه هاي اعزام به خارج.

18-صدور گواهي و اعلام وضعيت تحصيلي نخبگان به بنياد ملي نخبگان كشور در رشته ها و مقاطع مختلف.

19-اعلام گواهي رتبه هاي برتر ( اول تا سوم ) دانش آموختگان به مراجع ذيصلاح از كارداني تا دكتراي عمومي.

20-اخذ معافيت تحصيلي جهت دانشجويان مشمول نظام وظيفه عمومي از كارداني تا دكتراي فوق تخصصي.

21-تهيه آمار و اطلاعات دانش آموختگان مورد درخواست مراجع ذيصلاح.

22-پاسخ به استعلامات اداره كل امور دانش آموختگان اعم از تنظيم و ارسال فرم فراغت از تحصيل، بررسي تعهدات آموزش رايگان و منطقه اي و اسناد محضري.

23-بررسي وضعيت دانشجويان ترم آخر و صدور گواهي مشروط فراغت از تحصيل جهت شركت در آزمون سراسري سازمان سنجش و معاونت آموزشي وزارت متبوع از كارداني تا دكتراي عمومي.

24-صدور گواهي فراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخر جهت شركت در آزمون سراسري Ph.D داخل كشور.

25-بررسي و صدور گواهي فراغت از تحصيل جهت شركت در آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از كارداني تا دكتراي تخصصي Ph.D.

26- استعلام مدت تحصيل دوره دستياري دانش آموختگان تخصصي جهت محاسبه تعهدات آموزش رايگان در مقطع دكتراي پزشكي عمومي.

27-پاسخ به استعلام دانشگاهها در خصوص مدت تحصيلات دوره دستياري جهت محاسبه مدت تعهد آموزش رايگان مقطع پزشكي عمومي.

28-پاسخ به استعلامات دانشگاههاي آزاد اسلامي و پيام نور و ........ در خصوص بررسي وضعيت فراغت از تحصيل و ارسال ريزنمرات جهت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر.

29-هماهنگي با معاونت دانشجويي دانشگاه در خصوص وضعيت بدهي و تسويه حساب دانش آموختگان اين دانشگاه.

30-تهيه پكيج مورد نياز جهت اعطاي دانشنامه و ريزنمرات به دانش آموختگان از قبيل برچسب امنيتي ( هولوگرام) ، كيف و غيره .

31-تهيه تمبر دولتي ( 10000 ريالي ) از مراجع قانوني جهت الصاق و ابطال به دانشنامه ها و گواهينامه هاي پايان تحصيلات صادره از اين اداره.

32-برگزاري آزمونهاي سراسري كارشناسي ارشد و دستياري ( همكاري نزديك با اداره پذيرش و ثبت نام و تحصيلات تكميلي معاونت آموزش).

33-مطالعه آئين نامه ها و بخشنامه ها جهت بروز كردن اطلاعات و حسن اجراي قوانين و مقررات.

34-انجام امور محوله از سوي مقام مافوق اعم از رئيس اداره ، مدير و معاون آموزشي.

35-كنترل، نظارت و بازرسي بر كليه وظايف و عمكردهاي زيرمجموعه جهت حسن اجراي آن ( رئيس اداره ).

36-شناخت نارسائيهاي موجود و ارائه طرحها و برنامه ها جهت بهبود و اصلاح روشها ( رئيس اداره ).

37-تفويض بعضي از اختيارات امور اجرايي به دانشكده هاي تابعه و نظارت و پايش  آن.

38- اخذ مجوز از مركز خدمات آموزشي در قالب فرم شماره 12 جهت متقاضيان كار و يا ادامه تحصيل در مراكز خارج از كشور

39- تهيه و تدوين اهداف برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي معاونت آموزشي دانشگاه  

 

 

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه ها و امور مشمولين
شهريور 1395

 

1395/10/07
Powered by DorsaPortal