معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۴۰۰ شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
Rotor Gene Q
 

 

Rotator Gene Q
 
 
 
   

رديف

نام دستگاه

كشور سازنده

مدل

حوزه تخصصي كاربرد

 1

Real time PCR

آلمانQiagen

Rotor-GeneQ 

براي شناسايي همزمان قطعات تكثير شده DNA با استفاده از پروبهاي فلورسانس اختصاصي كاربرد دارد .

2

الكتروفورز

U.K

 

electrophoresis and analysis of gene

3

ژل داك

U.K

 

DanGer High Voltage

4

پاور سوپلاي الكتروفورز


EPS-UNIVERSAL


 

 
1394/07/21
Powered by DorsaPortal