معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
ENGLISH
معرفی همکاران کارگروه اخلاق


نام و نام خانوادگی

 

سمت

رشته تحصیلی

دکتر اسما عرفایی

کارشناس مسئول کمیته اخلاق

 

پزشکی عمومی

خانم بهاره اکبری

کارشناس کمیته اخلاق

 

کارشناس علوم آزمایشگاهی

خانم شیرین محمدزاده

کارشناس کمیته اخلاق

 

کارشناس ارشد مامایی

خانم مریم حسن نژاد

کارشناس کمیته اخلاق سازمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری

 

PHD روانشناسی

خانم فاطمه حسین زاده

کارشناس کمیته اخلاق سازمانی رامسر

دانشجوی دکتری رهبری موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها

1399/05/27
Powered by DorsaPortal