مرکز تحقیقات قلب
۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
br ENGLISH
تخصصي

           

مطالعات الكتروفيزيولوژي EPS

EPS    يا مطالعه الكتروفيزيولوژي:

در اين روش تشخيصي عملكرد سيستم هدايتي قلب و آريتمي هاي قلبي مورد بررسي ‏قرار مي گيرد.

 

 

 گاهاً اختلالات هدايتي قلب به صورت حمله اي و موقت ايجاد شده و منجر به بروز علايم در بيمار مي شود. ‏بنابراين درنوار قلبي (الكتروگرام قلبي) در زمان مراجعه با تاخير بيمار و رفع آريتمي مشخص نخواهد بود. راهكار استفاده از هولتر 24ساعته مي باشد و ممكن است در طي هولتر 24 ساعت مشخص شود اما اگر حمله آريتمي نادر بوده و ‏براي بيمار ايجاد نشده باشد در هولتر 24 ساعته نيز قابل تشخيص نخواهد بود .

پس اگر آريتمي هاي قلبي در هنگام مراجعه فرد مبتلا به ‏بيمارستان خاتمه يافته باشد نوار قلب نرمال خواهد بود واگر تعداد حملات آريتمي در فرد كم باشد( مثلا يك بار در ماه)، هولتر 24ساعته نيز كمك ‏زيادي نمي نمايد. در موارد فوق جهت بررسي دقيق مسير هدايتي قلب و يا القاء آريتمي ‏در فرد نياز به مطالعه الكتروفيزيولوژي مي باشد.

 يكي ديگر از موارد مهم مورد استفاده، بررسي احتمال ‏مرگ ناگهاني در مبتلايان به برخي اختلالات قلبي از قبيل نارسايي قلب و پس از سكته هاي وسيع قلبي  و برخي بيماري هاي همراه با ‏آريتمي زا مي باشد.

روش انجام مطالعه الكتروفيزيولوژي

در مجموع كم خطر محسوب مي ‏شود و با توجه به بيماري فرد و نظر پزشك در صورت لزوم ، ريسك آن براي بيمار قابل قبول مي باشد. در كل مثل آنژيوگرافي است  با ‏اين تفاوت كه معمولاً به جاي سرخرگ از سياهرگ استفاده مي شود.

 

معمولاً بيمار در روز ‏انجام عمل يا يك روز قبل بستري شده و در صورت مناسب بودن جواب آزمايشات به اتاق كت لب منتقل ‏مي شود. 6 ساعت ناشتا بودن كافي است . لازم است كه بيمار ليست تمام داروهاي مصرفي خود را به پزشك ارائه دهد. گاهاً ‏برخي داروهاي مصرفي از قبيل آتنولول، متروپرولول، پروپرانول وراپاميل، ديلتيازم، ديگوكسين و داروهاي ضد ‏آريتمي مثل آميودارون و منجر به تداخل در بررسي مناسب الكتروفيزيولوژي مي شوند و حتماً بايد قطع شده ‏باشند. ‏

معمولا نيازي به بيهوشي عمومي نيست و ناحيه ‏كشاله ران به صورت موضعي ‏بي حس مي شود. پزشك كاتترهاي ‏مخصوص را از طريق سياهرگهاي بزرگ ناحيه كشاله ران( سياهرگهاي فمورال) وارد كرده و باراهنمايي از فلوروسكوپي اين كاتترها را به سمت قلب هدايت كرده و در نواحي مورد ‏نظر(دهليز، بطن، گره دهليزي- بطني ويا محل مسيرهاي فرعي) قرار مي دهد.‏

 

اطلاعات كامل از سرعت هدايت، وجود بلوك و عملكرد مناسب مسيرهاي هدايتي به دست ‏آمده و وجود آريتمي مورد بررسي قرار مي گيرد. در طي اين عمل پالس هاي الكتريكي ‏كوچك به قلب وارد مي شود كه ممكن است منجر به احساس طپش قلب در فرد شود. در ‏مواردي كه بررسي جهت تعيين خطر مرگ ناگهاني انجام مي شود ممكن است آريتمي هاي ‏خطرناك بطني القا شده و منجر به بيهوشي فرد شود. البته با امكانات موجود در بخش كت ‏لب و پرسنل مجرب به راحتي قابل كنترل مي باشد. پس از پايان كار كاتترها از پاي بيمار ‏خارج شده و جهت كنترل خونريزي 5 دقيقه فشاردست توسط پرستار بر روي نواحي كشاله ‏ران انجام مي شود. كيسه شن برروي پانسمان ها قرارگرفته و بيمار به بخش منتقل مي شود. ‏

 

بيمار تا 6-4 ساعت پس از پايان كار بي حركت بوده و ريتم قلب كنترل مي شود. حركت پا در ‏طي اين مدت با احتمال خونريزي همراه است. روز بعد از ‏عمل بيمار مي تواند استحمام كرده و راه برود.

اقدامات بعدي مورد نياز وابسته به نتيجه مطالعه الكتروفيزيولوژي مي باشد:

در صورتي كه اختلال هدايتي قابل توجه ويا آريتمي القاپذير در طي مطالعه ديده نشود ‏معمولاً نياز به اقدام ديگري نبوده و روز بعد از عمل بيمار قابل ترخيص است.

در صورتي ‏كه اختلال هدايتي با اهميت از قبيل سندرم گره سينوسي بيمار وبلوك دهليزي- بطني در ‏حين مطالعه مشاهده شود نياز به تعبيه پيس ميكر بوده و معمولاً اين عمل در مدت بستري ‏انجام مي شود.

 در صورت ايجاد آريتمي هاي باز چرخشي در حين مطالعه ممكن است عمل ‏ابليشن( ablation ) درهمان زمان جهت درمان آريتمي انجام ‏شود.

در مواردي كه آريتمي هاي خطرناك بطني در فرد ايجاد شده باشد بيمار كانديد  تعبيه دفيبريلاتور(ICD )‏ ‏براي پيشگيري از مرگ ناگهاني ميباشد.

 در تعداد بسيار كمي از بيماران عليرغم ‏عدم ايجاد آريتمي و يا اختلالات هدايتي توسط مطالعه الكتروفيزيولوژي شك باليني ‏پزشك به اين موارد بالا بوده و ممكن است نياز به اقدامات ديگر از قبيل وقايع نگار ‏كاشتني ويا آزمون ‏tilt‏ در مبتلايان به سنكوپ باشد. ‏

1394/10/25
Powered by DorsaPortal