مركز تحقيقات دیابت
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
كارشناسان مركز
 

خانم فرخنده نیستانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پست الکترونیک :Fneyestani@chmail.ir

 

خانم زهره رضاییان سمسکندی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پست الکترونیک : Zohrehrezaeian90@yahoo.com

 
خانم مینا خصایصی
کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک: khasayesi.mina@gmail.com

011-33378789
 
 
1399/02/06
Powered by DorsaPortal