دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
br ENGLISH
شرايط عضويت
 
 

شرايط عضويت

3- دانشجويان واجد شرايط : - بند 1

الف - برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز500

 (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

 

ج - نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور در هر يك از سه حيطه المپياد مذكور ( به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي 80% نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند) با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

 

 

د - برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره هاي رازي و جشنواره هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه

 

ه - مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

 

و- دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري، 2% پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي /ز- دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي ( حداقل سه نفر و حداكثر تا سقف چهل نفر در هر ازمون)

ح- رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد:

تا 20 نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفراول كشوري و درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول كشوري.

 

 

ط- 10 % برتر فارغ التحصيلان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و بالاتر در هر دانشگاه (حداقل 1 نفر) با كسب معدل كل حداقل 17

تبصره : در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد ( از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ......) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

 

 

ي - دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه و بر اساس دستور العمل اجرايي كه از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ گرديده است

3 در مقطع كارشناسي بايد در پايان - -3-3 دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند 1

دوره معدل كل حداقل 17 و در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در پايان دوره معدل كل حداقل 16 را كسب

نمايند.

3 در مقطع كارشناسي ناپيوسته - -3-4 دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند 1

بيش از يك ترم معدل كمتر از 16 ، در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل كمتر

از 16 ،در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل كمتر از 15 و در مقطع دكتراي حرفه اي بيش از سه

ترم معدل كمتر از 15 كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد. .

-3-5 شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده

 

 

1394/08/25
Powered by DorsaPortal