مركز تحقيقات قارچهای تهاجمی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
br ENGLISH
برنامه هاي مركز
 

·        انجام پژوهش هاي بنيادي، كاربردي، باليني در زمينه قارچ شناسي پزشكي

·        تربيت نيروي انساني محقق در زمينه هاي تخصصي قارچ شناسي پزشكي

·        كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و نهاد هاي اجرائي داخلي و خارجي

·        كوشش در ورود به مراكز و انجمن هاي بين المللي مرتبط با رشته قارچ شناسي پزشكي  

·        تجهيز و بهينه سازي آزمايشگاه هاي مركز تحقيقاتي و آزمايشگاه هاي اختصاصي قارچ شناسي پزشكي در راستاي فعاليت هاي پژوهشي

·        توسعه ترجمان دانش و ارتباط با صنعت و توليد دانش مبتني بر محصولات ثروت آفرين

1394/11/14
Powered by DorsaPortal