مركز تحقيقات تالاسمی
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
br ENGLISH
لینک سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی مرکز
 اسامی ایمیل دانشگاهی
 دکتر مهرنوش کوثریان mekowsarian@gmail.com
 دکتر حسین کرمی Karami_oncologist@yahoo.com
 دکتر محمدرضا مهدوی Mahdavi899@yahoo.com
 دکتر پوریا گیل pooriagill@yahoo.com
 دکتر ابراهیم صالحی فر salehifare@yahoo.com
 دکتر رامین عطایی raminataee1349@gmail.com
دکتر عباس علیپور

abalipour@sums.ac.ir

alipour.abbas59@gmail.com
 دکتر رضا علیزاده نوایی reza_nava@yahoo.com
 دکتر سیاوش مرادی d.smor86@yahoo.com
 دکتر مژده دبیریان dr.dabirian@gmail.com
 دکتر محمد نادری سورکی Dr.naderisorki@gmail.com
 دکتر علیرضا محسنی Mohseni2404@gmail.com
 دکتر هادی درویشی خضری hadidarvishi87@yahoo.com
 دکتر علیرضا فتاحیان alirezafatahian@gmail.com
 دکتر شعبانعلی خداشناس shabanalikhodashenas@gmail.com
1399/01/27
Powered by DorsaPortal