دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
br ENGLISH
شرايط عضويت

 
شرايط عضويت
3- دانشجويان واجد شرايط : - بند 1
الف - برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتراز
500 (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)
ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت
آموزش و پرورش)
ج - نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي
كشور در هر يك از سه حيطه المپياد مذكور ( به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي
%80 نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند) با معرفي دبيرخانه المپياد علمي
وزارت
د - برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره هاي رازي و جشنواره هاي خوارزمي و
جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه هاي مربوطه
ه - مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري
وزارت بر اساس ضوابط مربوطه
و- دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه
كشوري
2 % پذيرفته شدگان برتر كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، / ز- 5
دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي ( حداقل سه نفر و حداكثر تا سقف چهل نفر در هر
آزمون)
ح- رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد:
تا 20 نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته دو
نفراول كشوري و درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول
كشوري.
ط- 10 % برتر فارغ التحصيلان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و بالاتر در هر دانشگاه
(حداقل يك نفر)با كسب معدل كل حداقل 17
تبصره : در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي
دانشگاه باشد ( از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ......) به تعويق افتد حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به
سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل بوده و رتبه وي
با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.
ي - دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه و بر اساس دستور العمل اجرايي كه
از سوي معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابلاغ گرديده است.
3 در مقطع كارشناسي بايد در پايان - -3-3 دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند 1
دوره معدل كل حداقل 17 و در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در پايان دوره معدل كل حداقل 16 را كسب
نمايند.
3 كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته - -3-4 دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند 1
بيش از يك ترم معدل كمتر از 16 ، در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل كمتر
از 16 ،در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل كمتر از 15 و در مقطع دكتراي حرفه اي بيش از سه
ترم معدل كمتر از 15 كسب نمايند مشمول آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد .
-3-5 شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده
باشد.
1394/08/27
Powered by DorsaPortal