معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM

ميكروسكوپ نيروي اتمي AFM
 

مدل دستگاه :  NanoWizard II   

كشور سازنده : ساخت كمپاني آلمانJPK

 

اصول عملكرد:

ميكرسكوپ نيروي اتمي AFM دستگاهي است كه براي بررسي خواص سطحي مواد در ابعاد نانومتر بكار مي­رود اين دستگاه سطح نمونه را توسط يك سوزن تيزحس ميكند. سوزن در انتهاي آزاد يك كانتي ليور قرار دارد. نيروهايبين سوزن و سطح نمونه باعث خم شدن يا انحراف كانتي ليور مي­شود. يك آشكارساز ميزان انحراف كانتي ليور را در حالي كه سوزن سطح نمونه را روبش مي­كند را اندازه مي­گيرد. اندازه گيري انحرافات كانتي ليور به كامپيوتر امكان توليد تصوير توپوگرافي سطح را مي دهد. اين دستگاه امكان عملكرد در محيط خلاء، هوا و مايع را دارد. با اين دستگاه امكان بررسي سطوح رسانا يا عايق، نرم يا سخت، منسجم يا پودري، بيولوژيك و آلي يا غير آلي وجود دارد.

 

زمينه هاي كاربردي :

·         تصوير برداري از مولكول ها (مانندگليكو پروتئين ها و (DNA

·         تصوير برداري از سلول ها(مانند سلول هاي زنده)

·         استفاده در صنعت نانو

 
 
كارشناس دستگاه: مهندس فاطمه قدمي


 
1394/09/04
Powered by DorsaPortal