معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
آناليز DNA و تشخيص جهش با حساسيت بالا DHPLC
 

 

آناليز DNA و تشخيص جهش با حساسيت بالا

 
 

 

كمپاني: Transgenomic         

كشور: آلمان

سال: 2012

 
اصول عملكرد:

 با استفاده از يك روش كروماتوگرافي جديد به نام DHPLC (denaturing high performance liquid chromatography) مي توان DNA را بر اساس تفاوت هاي بسيار جزئي در توالي هاي نوكلئوتيدها از هم جدا كرد.

مولكولها DNA در يك محلول آبي حل مي شود و به درون ستوني فولادي پمپ مي شود و در آنجا به مهره هاي ميكروسكوپي پلاستيكي متصل مي شود. هنگامي كه تركيب شيميايي محلول DHPLC تغيير داده مي شود، DNA به اصطلاح ذوب مي شود. هر چه دو قطعه DNA توالي نوكلئوتيدي مشابه تري داشته باشند در فاصله زماني نزديك تري جدا مي شوند. مولكولهاي DNA با توالي هاي متفاوت در زمانهاي مختلفي از ستون خارج مي شوند و به اين ترتيب مي توان ميزان شباهت دو مولكول DNA  را تشخيص داد.

 
 كارشناس دستگاه: مهندس بهار ابراهيم مقام
 
 
1394/09/04
Powered by DorsaPortal