معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
آناليز حرارتي STA

                              آناليز حرارتي همزمان STA


 

مارك :  STA503

سال : 1390

كشور سازنده: آلمان  

 
شرح روش:

آناليز حرارتي همزمان STA يك عبارت استاندارد است كه كاربرد همزمان انواع مختلف تكنيك هاي آناليز حرارتي را نشان مي دهد. متداولترين تكنيك آناليز حرارتي همزمان تركيبي از DSC )يا DTA) و TG مي باشد. اولين مزيت مهم اين تركيب امكان دمايي با استفاده از حسگر DSC (يا  DTA) مي باشد. به كمك اين روش مي توان تغييرات فيزيكي كاليبراسيون يك نمونه خالص به عنوان تابعي از دما يا زمان را اندازه گيري نمود.

 * براي مطالعه انتقال فازي تحت اثر اتمسفري متفاوت، دماها و سرعت هاي سرد و گرم كردن متفاوت استفاده مي شود. 

 
حوزه هاي كاربردي:
 1- ارائه منحني آناليز حرارتي شامل واكنشهاي گرماگير و گرمازا
2 - بررسي تغييرات جرم نمونه هاي پودري و فلزي كوچك از روي منحني در دما هاي مختلف
3 - محاسبه مساحت زير منحني كالريمتري روبشي مقايسه اي و تعيين پيك ها
 
 لوازم جانبي:
  •  ترازوي 0.00001
  • سيركولاتور
  •  كپسول

كارشناس دستگاه: مهندس فاطمه قدمي

 
1394/09/04
Powered by DorsaPortal