معاونت تحقيقات و فناوري- phdbyresearch
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
مدارك مورد نياز

 

 

مدارك مورد نياز:

 

1-     حداقل 2 مقاله تحقيقي (Original )منتشر شده در مجلات معتبر نمايه شده در نمايه نامه هاي بين المللي نوع يك( Pub Med/ Medline, ISI) به عنوان نويسنده اول يا مسئول

2-     تصوير مدرك زبان موافق با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي( بيش از 2 سال از تاريخ اخذ آن نگذشته باشد)

3-     فرم مشخصات

4-     تصوير كارت ملي

5-     تصوير مدرك تحصيلي

6-      ارائه نامه موافقت با  ادامه تحصيل داوطلبين شاغل  از بالاترين مقام دستگاه


1394/11/04
Powered by DorsaPortal