دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر
br ENGLISH
دفاع از پايان نامه
 
 
جلسه دفاع پايان نامه  آقاي آقاجاني    گروه : پروتز       استاد راهنما : دكتر ابراهيمي       تاريخ : 31 مرداد 1395
 
 

جلسه دفاع پايان نامه  آقاي خواجه      گروه : اندو      استاد راهنما : دكتر مهدي لمعي     تاريخ : مرداد 1395

 
 

جلسه دفاع پايان نامه  آقاي باقري     گروه : اندو      استاد راهنما : دكتر مهدي لمعي      تاريخ : خرداد 1395


 
 

جلسه دفاع پايان نامه  خانم احمدي گروه : اندو  استاد راهنما : دكتر محسن رمضاني  تاريخ : خرداد 1395

 
 

جلسه دفاع پايان نامه  آقاي سيفي گروه : پريودنتيكس استاد راهنما : دكتر جواد مهراني ثابت  تاريخ : خرداد 1395

 
 

جلسه دفاع پايان نامه  خانم مددي   گروه : اندو دانتيكس    استاد راهنما : دكتر مهدي لمعي     تاريخ : تير 1395

 
1395/06/09
Powered by DorsaPortal