معاونت آموزشی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
ENGLISH
دفتر معاونت آموزشي

نام نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

 

 

 
سبحان عبادتي

 

 
مسئول دفتر معاونت آموزشي
جهت تماس با اداره آموزش با اين شماره تماس حاصل فرمائيد
 

 

 
33044051-011
011-33044312 و 01133044294

  

 

 
عاطفه رهنمون

 

 
مسئول دفتر معاونت آموزشي

 

 
33044052-011

 

 

 
1398/11/07
Powered by DorsaPortal