معاونت آموزشی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
ENGLISH
تهيه و صدور تائيديه تحصيلي
  صدور تائيديه تحصيلي جهت دانش آموختگان متقاضي داخل كشور
 
دانش آموختگان جهت اشتغال به كار نياز به ارائه مدرك قابل قبول مبني بر فراغت از تحصيل دارند كه اين امر طي فرمهائي به نام تائيديه تحصيلي كه بيان كننده وضعيت تحصيلي و تعهدات دانش آموختگان است به صورت محرمانه به مراكز و موسسات ذيربط ارسال تا از مزاياي قانوني مدرك تحصيلي خود بهره مند گردند
 
مدارك لازم جهت اخذ تائيديه تحصيلي
 
دريافت فرم درخواست تائيديه تحصيلي از مبادي ذيربط
گواهي معافيت يا پايان طرح نيروي انساني جهت رشته هاي طرح دار
كارت پايان خدمت الكترونيكي جهت آقايان 
شرط اصلي تائيديه تحصيلي هماهنگي تعهدات خاص و تعهدات منطقه اي با محل به كارگيري دانش آموخته مي باشد 
دانش آموختگان عضو نيروهاي سه گانه ارتش ، سپاه و نيروي انتظامي در صورتيكه تاريخ عضويت رسمي آنان قبل از تاريخ فارغ التحصيلي آنان باشد كليه تعهدات آنان به واحد متبوع منتقل و نيازي به ارائه وضعيت طرح نيروي انساني نمي باشد
 
 

 اخذ مجوز و صدور تائيديه تحصيلي جهت دانش آموختگان متقاضي كار يا ادامه تحصيل در مراكز خارج از كشور

 

 

 دانش آموختگان اين دانشگاه پس از اخذ پذيرش از يكي از مراكز كاريابي يا دانشگاهي خارج از كشور جهت ادامه تحصيل ، لازم است فرم شماره 12 را به دقت تكميل و بهمراه ضمائم مربوطه به اين اداره تحويل نمايند. پس از مكاتبه و ارسال موارد فوق به مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع و اخذ مجوز از آن مركز ، اين اداره به دو  طريق ذيل اقدام به پاسخگويي مي كند:

1ـ پاسخ به استعلام مراكز دانشگاهي خارج از كشور در قالب اصل فرمهاي ارسالي با هماهنگي ذينفعان

2ـ پاسخ به استعلام مراكز دانشگاهي خارج از كشور از طريق سامانه مجازي ، در صورتي كه تائيديه تحصيلي از سامانه الكترونيكي اين معاونت استعلام گردد.

 
تكميل فرم شماره 12 ( 2 برگ ) توسط متقاضي
كپي صفحه اول گذرنامه و صفحاتي كه داراي مهر ورود و خروج مي باشد 
يك قطعه عكس 
فرم پذيرش از مراكز دانشگاهي خارج از كشور ( در صورت دارا بودن آن ) 
 
1395/08/29
Powered by DorsaPortal