معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
معرفي كاركنان

نام نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

عكس

 

 
عباس اسماعيل نيا

 

 
مسئول بايگاني

 

 
01133044314
 

 

 

 

 
ميرزا علي عبدي

 

 
بايگان

 

01133044314

 

 

 

سيد نورالدين احمدي

 

بايگان

 

01133044314

 

 

 
علي محمدي

 

 
بايگان

 

 
01133044314

 

 

1395/11/24
Powered by DorsaPortal