مرکز تحقیقات طب سنتی
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
br ENGLISH
مقالات مركز تحقيقات

مقالات مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل

رديف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار مقاله

نويسنده اول

( مسوول)

نويسنده دوم

نوع ايندكس مجله

171

The effect of self-selected soothing music on fistula puncture-related pain in hemodialysis patients

Complementary Therapies in Clinical Practice

2017

معصومه باقري نسامي

سيد افشين شروفي

ISI

170

Complementary and alternative medicine (CAM) among Australian hospital-based nurses: knowledge, attitude, personal and professional use, reasons for use, CAM referrals, and socio-demographic predictors of CAM users

Complementary Therapies in Clinical Practice

2017

سيد افشين شروفي

-

ISI

169

Perception of futile care and caring behaviors of nurses in intensive care units

Nursing Ethics

2017

هدايت جعفري

-

ISI

168

Effects of pleasant olfactory mental imagery on the arterial oxygenation in patients with open heart surgery: a randomised controlled trial

Complementary Therapies in Clinical Practice

2017

سيد افشين شروفي

معصومه باقري نسامي

ISI

167

Iranian traditional medicine and evidence-based medicine: An overview of dialogue between two paradigms

BMJ Open Journal

2017

-

اميرسعيد حسيني

ISI

166

The Effects of Punica granatum Flower Extract on Skin Injuries Induced by Burn in Rats

Advances in Pharmacological Sciences

2017

سيدجلال حسيني مهر

ابراهيم نصيري

جعفر اكبري

محمد آزادبخت

ISI

165

Characterization and HPLC analysis of manna from some Cotoneaster species

International journal of pharmaceutical sciences and research

2017

مولود فخري

-

ISI

چاپ نشده

164

Treatment of Cutaneous Leishmaniasis in Persian Medicine

Iranian Journal of Public Health

2017

سيده صديقه يوسفي

سيد افشين شروفي

ISI

163

Counseling-supportive interventions to decrease infertile women’s perceived stress: A systematic review

Electronic physician

2017

زينب حمزه گردشي

-          

PubMed

162

Effect of Midwifery-Based counseling support program on body image of breast cancer women survivors

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

 

2017

زينب حمزه گردشي

-

PubMed

161

Factors contributing to intentional injuries in Iranian university students

International Journal of Adolescent Medicine and Health

2017

زهره شاه حسيني

زينب حمزه گردشي

PubMed

160

مقايسه تاثير اريترومايسين و عصاره زنجبيل بر ميزان حجم باقيمانده معده بيماران داراي دستور گاواژ در بخش مراقبت هاي ويژه

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

1395

-

سيد افشين شروفي

Scopus

159

Medicinal, biological and phytochemical properties of gentiana species

Journal of Traditional and Complementary Medicine

2017

-

اميرسعيد حسيني

Scopus 

158

The Effective Medicinal plants in Cataract Treatment: An Inquiry in Persian Medicine Resources (4-13th century AH)

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

1396

اميرسعيد حسيني

-

Scopus

157

"ماءالجبن" دارويي در طب سنتي ايران

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

1395

محمد آزادبخت اميرسعيد حسيني

محمد يوسف پور

Scopus

156

مروري بر آب مرواريد در كتابهاي قانون في الطب (ابن سينا) و نور العيون (ابوروح جرجاني)

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

1395

-

آسيه جوكار

Scopus

155

ارزيابي فعاليت دافع حشره عصاره برگ درخت گردو بر روي پشه Culex pipiens در شرايط آزمايشگاهي

فصلنامه علمي- پژوهشي طب مكمل

1395

حامد فتحي

-

Other

154

Ficus carica latex; a review with focus on cancer

Annals of advanced sciences

2017

سيد عبدالله مدني

سيد عباس هاشمي

-

Other

153

Endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy advantages: A systematic review

Archives of Advanced Sciences

2017

سيد عبدالله مدني

سيد عباس هاشمي

-

Other

152

The effects of lavender essential oil aromatherapy on anxiety and depression in haemodialysis patients

Pharmaceutical and Biomedical Research

2017

معصومه باقري نسامي

سيد افشين شروفي

Other

151

تاثير مداخلات