معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
مدارك مورد نياز ارتقاء

بسمه تعالي

مدارك مورد نياز ارتقاء هيات علمي

1-جدول1 فتوكپي دانشنامه تخصصي Ph.D  دانشنامه (بورد) تاييديه تحصيلي (محرمانه) دررشته هاي مربوط

2-جدول 2 اصل پايان نامه فوق تخصصي تخصص عمومي - Ph.D  -ارشد

3-جدول3فتوكپي اولين حكم كارگزيني استخدام پيماني رسمي آزمايشي رسمي قطعي-
جديدترين حكم

4-جدول6،5،4،7و8مربوط به فعاليت هاي فرهنگي-تربيتي-اجتماعي كه پس از تقاضاي رياست محترم دانشكده به معاونت آموزشي مدارك تحويل معاونت دانشجويي فرهنگي داده شود.

5-جدول9چكيده ماده فرهنگي(8-4)

6-جدول10(11آيين نامه)مربوط به كميت تدريس تكميل جدول براساس احكام تدريس توسط عضو هيات علمي

7-جدول11(12آيين نامه)مربوط به امتيازات كميت تدريس كه سه ستون اول اين جدول مشابه جدول 10 مي باشد . محاسبه اين جدول توسط كميته ارتقاء صورت مي پذيرد .

8-جدول12(10آيين نامه)مربوط به كيفيت تدريس كه ارزشيابي دانشجويان براي كليه دروس به ترتيب نيمسال تحصيلي + گزارش خلاصه عملكردمدرس يا امتياز ميانگين كه از EDO  دانشكده بايدتحويل گرفت . محاسبه اين جدول توسط كميته ارتقاء صورت مي پذيرد .
9-جدول 13 اصل پايان نامه دانشجويان در سمت استادراهنما
مشاور

10-جدول 14 جوايز آموزشي (دانشگاهي كشوري بين المللي)

11-جدول15دانش پژوهي آموزشي

12-جدول17چكيده ماده آموزشي(15-10)

 

13-جدول 19 اصل كليه مجلات فارسي كه در آن ، مقاله جنابعالي به چاپ رسيده است .

14-جدول20 اصل كليه مجلات انگليسي كه درآن،مقاله جنابعالي به چاپ رسيده است . در صورتيكه مقالات در ژورنال Medline-ISI-PubMed وسايت هاي ديگرايندكس شده پرينت مربوطه و در صورتي كه مجلات Impact Factor دارد ضميمه گردد .

15-جدول 21 اصل كتابچه مجموعه مقالات كه خلاصه مقاله پوستر به چاپ رسيده است .

16-جدول 22 مربوط به انجام فعاليت براي اولين باردر ايران بند7 ماده سه صفحه37 آيين نامه

17-جدول23 مربوط به طرح هاي پژوهشي و فناوري بند8ماده سه صفحه38 آيين نامه

18-جدول24 مربوط به اختراع و اكتشاف بند9ماده سه صفحه38 آيين نامه

19-جدول25 اصل تاليف يا ترجمه كتب بند12-14-15-17-20ماده سه صفحه38 و39 آيين نامه

20-جدول26 اصل تاليف يا تدوين كتاب الكترونيكي بند12ماده سه صفحه38 آيين نامه

21-جدول27 مربوط به كسب رتبه در جشنواره ها ملي و بين المللي بند19ماده سه صفحه38 آيين نامه

22- جدول ضميمه داوري هاي مربوط به كتب مقالات پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي

23-جدول29 چكيده ماده پژوهشي (27-13)

24-جدول 31 چكيده ماده اجرايي (فتوكپي كليه مدارك اجرايي)

 

 

 

هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي مازندران

1395/08/19
Powered by DorsaPortal