معاونت آموزشی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
ENGLISH
دريافت گواهينامه موقت پايان تحصيلات

گواهينامه موقت پايان تحصيلات در داخل ايران معتبر است اما ارزش ترجمه ندارد
اعتبار گواهينامه موقت پايان تحصيلات 5 سال مي باشد و پس از اتمام آن ، بمدت 5 سال ديگر قابل تمديد است

مدارك لازم جهت اخذ گواهينامه موقت پايان تحصيلات

 
- يك قطعه عكس  جديد تمام رخ 4*3

-خريد 10000 ريال تمبر از بانكهاي ملي سراسر كشور و يا پرداخت 10000 ريال هزينه تمبر به شماره حساب 4001000901001082 خزانه داري كل و ارائه فيش آن   

-روشن بودن وضعيت بدهي وامهاي دانشجوئي

- پرداخت منظم فيشهاي صندوق رفاه از اولين سررسيد تا زمان دريافت گواهينامه و ارائه آنها

- كارت ملي

- اصل كارت پايان خدمت الكترونيكي يا معافيت از آن بهمراه كپي براي اقايان

- تسويه حساب از صندوق رفاه در صورت پرداخت تمام بدهي به صورت ماهيانه

- اخذ مجوز تحويل گواهينامه موقت از امور دانشجوئي دانشگاه در صورت پرداخت نامنظم بدهي
- اصل گواهي انجام طرح نيروي انساني يا معافيت از آن بهمراه كپي براي رشته هاي طرح  دار

صدور گواهينامه موقت المثني و فرمهاي مورد نياز

صدور گواهينامه موقت  " المثني " ( از مقاطع كارداني تا دكتراي عمومي )

در صورتيكه گواهينامه موقت  پايان تحصيلات شخصي مفقود شود ، صدور المثناي آن بر اساس دستور العمل شماره 4/1/1973 وزارت متبوع و پس از انجام تشريفات ذيل امكان پذير مي باشد

الف – تهيه يك برگ استشهاد محلي كه به امضاي حداقل سه نفر رسيده باشد ( برابر فرم مربوطه )

ب – تائيد امضا ها بوسيله دفاتر اسناد رسمي و ارائه آن به اداره دانش آموختگان حوزه معاونت آموزشي دانشگاه

ج – سپردن تعهد كتبي به معاونت آموزشي دانشگاه طبق فرم مربوطه

 
 

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه ها

 

1395/08/29
Powered by DorsaPortal