معاونت آموزشی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
ENGLISH
شيوه نامه جهت تكميل شرايط استادي

طبق نامه شماره 1413/500 به تاريخ 1394/12/18 معاون محترم آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي وتخصصي جناب آقاي دكترباقر لاريجاني كه به معاون آموزشي دانشگاه ارسال شد جهت استحضار اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه قرار مي گيرد.

پيرو بخشنامه شماره 177/500 مورخ 93/2/31، مصوبه يكصد و شصت ونهمين جلسه هيات مميزه مركزي مورخ 94/10/23 جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

يكي ازموارد ذيل جهت احراز مرتبه استادي اعضاي هيات علمي آموزشي علاوه بر بند 8 (شرايط ارتقاء) صفحه 27 آيين نامه مهرماه 1391 الزامي است :

1-     يك مقاله ( نفر اول يا نويسنده مسئول ) در مجلات نمايه نوع يك با 2 < IF

2-     يكي ازمقالات بند شرطي حداقل 20 ارجاع در نمايه نامه Scopus داشته باشد .

3-     H-index فرد متقاضي حداقل 6 امتياز در نمايه نامه Scopus باشد .

4-     سه مقاله بند شرطي كه متقاضي نويسنده اول و يا مسئول آن است در مجلات داراي حداقل 5/1 چاپ شده باشد .

1395/10/08
Powered by DorsaPortal