دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
br ENGLISH
سال 95

گزارش  عملكرد دفتر توسعه آموزش در سال 95 دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل

دلايل عدم تحقق

(كسب ميزان انتظار)

ميزان عملكرد

يا پيشرفت

ميزان مورد انتظار

(بر اساس برنامه عملياتي)

نام فعاليت

رديف

 

 

100%

 

افزايش ساليانه 29%

 

افزايش آشنايي كليه اعضاي هيئت علمي با آموزش مجازي

 

 

بعد راه تا ساري جهت فراهم نمودن محتواي الكترونيكي درس

30%

20% دروس

ارائه دروس به شكل آموزش مجازي

 

 

 

 

نامناسب بودن زمان برگزاري بسياري از كارگاهها كه بعد از ورود آنان تشكيل نشده اند

 

80%

 

100%

 

افزايش توانمندي علمي اعضاي هيئت علمي جديد  در زمينه آموزش ( شركت در كارگاههاي آموزشي )

 

 

 

نامناسب بودن زمان برگزاري بسياري از كارگاهها كه بعد از ورود آنان تشكيل نشده اند

60%

100%

 

افزايش توانمندي علمي اعضاي هيئت علمي جديد  در زمينه پژوهش ( شركت دركارگاههاي آموزشي )

 

 

 

 

طولاني بودن روند بررسي و تصميم گيري براي تصويب طرح

و عدم تمايل اعضاي هيئت علمي

35%

توسط  اعضا هيئت علمي 3 عدد در هر سال براي كل دانشكده

ارائه طرح هاي تحقيقاتي پژوهش در  آموزش

 

 

 

 

طولاني بودن روند بررسي و تصميم گيري براي تصويب طرح

و عدم تمايل اعضاي هيئت علمي

40%

سالانه حداقل 2عدد براي كل دانشكده

چاپ مقاله در زمينه  پژوهش در آموزش

 

 

 

 

 

 

68% (پرستاري)

39% (پيراپزشكي)

100%

ارائه طرح درس و طرح دوره توسط اساتيد دانشكده در ابتداي هر ترم

 

 

 

 

عدم تمايل اعضاي هيئت علمي بدليل مشغله  فراوان و كم بودن تعداد اعضاي هيئت علمي

0%

سالانه حداقل 2عدد براي كل دانشكده

ارائه فرايند آموزشي 

 

 

 

 

 

0

100%

ارائه شناسنامه سوالات امتحاني

                                                              

 

1395/11/25
Powered by DorsaPortal