مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
چارت سازمانی
ریاست مرکز تحقیقات علوم بهداشتی:
  دکتر فاطمه عبداللهی 
دکترای تخصصی بهداشت عمومی
 
 
اعضای هیات علمی مرکز:
 دکتر محمود موسی زاده (دکترای اپیدمیولوژی)
دکتر مطهره خردمند  (دکترای بهداشت عمومی)
دکتر محمود فاضلی (دکترای حشره شناسی پزشکی) 
 
کارشناسان:
بهزاد نیک پور
اصغر نادی
  دکتر سید حسن نیکوکار 
فریده رستمی
 
 
1399/01/26
Powered by DorsaPortal