دانشكده دندانپزشکی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
br ENGLISH
معرفي
شماره تلفن هاي واحد كارشناس مسئول واحد
معاون
نام واحد رديف
مجتمع پيامبر اعظم (ص)      01133543861

جنب كلينيك طوبي       01133244894
خانم اعظم روستايي آقاي دكتر عباس مسگراني
واحد آموزش دانشكده دندانپزشكي ساري 1
1397/09/25
Powered by DorsaPortal