مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
اولويت هاي پژوهشي مركز

اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري 

1 در حوزه بهداشت روان كودكان با تاكيد بر school based mental health

2 اعتياد

3 ايدز

4- جنبه هاي روان پزشكي بيماري هاي جسمي

5- اختلالات افسردگي و اضطرابي

6- استرس و راهبردهاي مقابله

7- رابطه استرس و اختلالات روان فيزيولوژيايي

8- نقش اعتقادات و باورهاي مذهبي بر سبك زندگي و منابع كنترل

9- استرس شغلي در حوزه هاي پزشكي

10- اعتياد اينترنتي

11- وضعيت ميزان شيوع اختلالات رواني

12- زمينه روان شناسي سلامت و اختلالات جسماني

1396/01/26
Powered by DorsaPortal