مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
مراحل تصويب طرح تحقيقاتي

 

مراحل تصويب طرح تحقيقاتي


 

مرحله اول :

تدوين طرح در پرسشنامه توسط محقق و ثبت آن در سامانه سيات

مرحله دوم :

ارسال طرح به حداقل دو داور تخصصي توسط كارشناس مركز

مرحله سوم :

ارسال پروپوزال اصلاح شده پس از داوري توسط محقق

مرحله چهارم :

بررسي طرح در گروه و ارجاع آن به شوراي پژوهشي مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري پس از تصويب در گروه

مرحله پنجم :

ارسال پروپوزال اصلاح شده نهايي بعد از جلسه شوراي پژوهشي توسط محقق

مرحله ششم :

ارسال طرح تصويب شده به همراه كليه مستندات به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه توسط كارشناس مركز

مرحله هفتم :

بررسي طرح تحقيقاتي توسط كارشناسان پژوهشي معاونت تحقيقات و فناوري 

مرحله هشتم :

ارسال طرح به جلسه كميته اخلاق توسط كارشناسان اخلاق معاونت تحقيقات و فناوري

مرحله نهم :

دريافت كد اخلاق و نهايي كردن هزينه اجرايي و عقد قرارداد با مجري

مرحله دهم:

ثبت در IRCT

 

1396/01/26
Powered by DorsaPortal