مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
ميزان حق الزحمه طرح هاي تحقيقاتي

ميزان حق الزحمه طرح هاي تحقيقاتي

-        استاد : 30/000 ريال ( هر ساعت)

-        دانشيار: 28/000 ريال ( هر ساعت)

-        استاديار: 26/000 ريال ( هر ساعت)

-        مربي: 22/000 ريال ( هر ساعت)

-        PhD غير هيئت علمي و معادل آن: 24/000 ريال ( هر ساعت)

-        دكتري عمومي: 20/000 ريال ( هر ساعت)

-        كارشناس ارشد: 20/000 ريال ( هر ساعت)

-        كارشناس: 15/000 ريال ( هر ساعت)

-        كاردان: 10/000 ريال ( هر ساعت)

-        ديپلم: 7/000 ريال ( هر ساعت)

1396/01/26
Powered by DorsaPortal