مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
كارشناسان مركز

اعضاء و كارشناسان مركز

 
 رئيس مركز تحقيقات و سردبير مجله  IJPBS: دكتر مهران ضرغامي

معاون پژوهشي مركز : دكتر عباس مسعودزاده

دبير اجرايي مجله : دكتر مهدي پوراصغر

كارشناس دفتر مركز : ياسمن علامه

كارشناس دفتر مجله : سوسن سالاري

1396/01/28
Powered by DorsaPortal