مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
معرفي مركز

معرفي مركز:

مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري با صدور موافقت نامه اصولي در تاريخ 83/10/23 وكسب موافقت نامه قطعي در تاريخ 87/2/07 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در مسائل عمده رواني و رفتاري آغاز به كار كرده است. اين مركز تحقيقاتي زير مجموعه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه مي باشد كه در پژوهشكده اعتياد ،مركز روان پزشكي و سوختگي زارع مستقر است.هم چنين انتشار مجله تخصصي انگليسي زبان Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS) كه فصلنامه بوده بخش اعظمي از فعاليتهاي مركز را به خود اختصاص داده است. مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري در سال 1390 كليه پرسشنامه هاي روان شناسي آزمون يار پويا و سينا را چه به صورت نرم افزاري و يا كپي را در مركز گردآوري نموده تا دسترسي به آنها سريعتر و راحتر باشد و همچنين پايايي و روايي آنها تائيد شده باشد.

1396/01/28
Powered by DorsaPortal