بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير
br ENGLISH
آيين نامه ها

بسمه تعالي

« آئين نامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران »

 

هر چه محيط دانشگاه، محيط تدين و سلامت ديني باشد، براي دانشجو، براي درس خواندن، براي فكر صحيح كردن و براي همه گونه تلاش سياسي و فرهنگي سالم، امن تر خواهد بود.                                                   (مقام معظم رهبري )

 

ظاهر هركسي تجلي انديشه و باور اوست. انديشه ها، اخلاق و روحيات، رفتار و ظاهر هر شخصي را مي سازد. پوشش مناسب از نشانه هاي عفــاف و عزت نفس است به گونــه اي كه از پوشش هر فرد به ميــزان توجه وي به اين دو ارزش پي خواهند برد.

به منظور تحكيم ارزشهاي اسلامي و ايراني و حفظ قداست انساني در محيط دانشگاه از دانشجويان گرامي درخواست مي گردد به مواردي كه در راستاي انتظار دانشگاه از دانشجو مي باشد دقت فرمايند و در جهت اجراي كامل آيين نامه رفتار و پوشش حرفه اي تلاش و مساعدت نمايند. الگوهاي پوشش حرفه اي و رفتار به ترتيب به شرح ذيل مي باشد:

الف : الگوي پوشش حرفه اي

1)       پوشش حرفه اي دانشجويان دختر در محيط آموزشي و پژوهشي:

-         حجاب بايد كامل و براساس الگوهاي ايراني و اسلامي باشد.

-         استفاده از مانتو، شلوار، مقنعه متعارف جهت پوشش الزامي است و بايد به دور از مدل هاي افراطي باشد.

-         استفاده از هر گونه مواد آرايشي در محيط آموزشي ممنوع مي باشد.

2)      پوشش حرفه اي دانشجويان پسر در محيط آموزشي و پژوهشي:

-         پوشش بايد كامل و براساس الگوهاي ايراني و اسلامي باشد .

-         استفاده از شلوار، پيراهن متعارف جهت پوشش الزامي است و بايد به دور از مدل هاي افراطي باشد.

* تبصره : پيراهن بايد آستين دار بوده و كوتاه و تنگ نباشد و گشادي، تنگي، كوتاهي و بلندي شلوار نبايد خارج از حد متعارف باشد .

-پيرايش موي سر و صورت بايد ساده و به دور از مدل هاي افراطي باشد .

ب: الگوهاي رفتار حرفه اي

دانشجويان محترم در محيط آموزشي و پژوهشي مي بايست، موارد خواسته شده ذيل را رعايت فرمايند:

1) به همراه داشتن كارت دانشجويي در دانشگاه و مراكز آموزشي الزامي مي باشد.

2) حضور و خروج به موقع از كلاس ( حضور قبل از استاد و خروج بعد از استاد )

3) از بلند صبحت كردن و خنديدن و ايجاد سر و صدا در كلاس خودداري شود.

4) ) استفاده از تلفن همراه و يا ديگر وسايل صوتي و تصويري در كلاس ممنوع مي باشد .

* تبصره: استفاده از وسايل صوتي تصويري فقط براي امور آموزشي و با هماهنگي استاد مربوطه مجاز است.

5) استفاده صحيح و بجا از امكانات، تجهيزات و وسايل عمومي از وظايف دانشجويان است.

6) احترام به حقوق ديگران در دانشگاه الزامي است.

7) مصرف هر نوع محصول دخاني در دانشگاه ممنوع است.

       هركه قدر خود بداند گردد ايمن از هلاك            گر جهان پرفتنه گردد ، رستگاران را چه باك

از دانشجويان گرامي خواسته مي شود پس از مطالعه دقيق آيين نامه آن را امضاء نمايند.

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************

 

اينجانب..........................................................................       دانشجوي رشته      .......................................................... دانشكده................................

با اطلاع كامل از مفاد آئين نامه فوق، رعايت آن و ساير شئونات دانشجويي را تعهد مي نمايم.                      امضا:

1396/04/19
Powered by DorsaPortal