بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
ارتباط فراگير با پزشك مقيم غيرهيأت علمي

عنوان دستورالعمل:  نحوه ارتباط آموزشي درماني فراگيران با پزشك مقيم هيات علمي در عصر و شب

كد سند: -

تاريخ و شماره بازنگري: 20/9/1395

تاريخ آخرين ابلاغ :14/10/1395

تاريخ بازنگري بعدي: يك سال بعد

هدف:   ارتباط آموزشي درماني فراگيران و پزشك مقيم غير هيات علمي (عصر و شب)

دامنه كاربرد :   بيمارستان

 

مقدمه :پزشك مقيم پزشكي است كه پس از طرح تحول سلامت به صورت مقيم در بيمارستان از ساعت 14 لغايت 8 صبح روز بعد موظف مي باشد در بيمارستان حضور داشته باشد و بيماران را در صورت لزوم ويزيت نمايد و چنانچه فراگيران در ارتباط با بيماران مشكل داشته باشند پاسخگوي نياز فراگيران باشند.

فراگيران : كليه دانشجويان رشته هاي اطفال و بيهوشي در حال تعليم در اين مركز را شامل مي شود.

شرح اقدامات :

       به شرح ذيل مي باشد:

1-      بخش NICU تحت نظر پزشك مقيم متخصص كودكان در ساعات عصو و شب و در روزهاي تعطيل بوده و فراگيران جهت جابه جايي بيماران از اورژانس و بخش نوزادان به NICU با پزشكان مقيم تحت نظر آنكال نوزادان همكاري مي نمايند.

2-      پزشك مقيم هيات علمي موظف است به صورت تلفني و حضوري در ساعات عصر و شب اقدام به همكاري با فراگيران نموده و پاسخگوي سوالات آنها باشد.

3-      در كليه موارد مسئوليت بيمار هم بر عهده ي پزشك آنكال و هم پزشك مقيم ميباشد و عدم حضور پزشك آنكال رفع مسئوليت حرفه اي او نخواهد بود.

 

 

   منابع : اطلاع رساني وزارت بهداشت در كتابچه دستورالعمل طرح تحول سلامت اطلاعات دريافتي از واحد هاي درماني

تهيه كننده/تهيه كنندگان:كتر دباغ زاده ، دكتر اكبري

تاييد كننده:آقاي دكتر جواد غفاري

ابلاغ كننده :آقاي دكتر موسوي

سمت:عضو هيات علمي گروه اطفال ، عضو هيات علمي گروه بيهوشي

 

امضا:

 

سمت: معاون آموزشي مركز

امضا:

 

سمت رئيس مركز

امضا:
 

 

1396/04/19
Powered by DorsaPortal