مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظايف مديريت توسعه سازمان و تحول اداري

1.      تدوين برنامه عملياتي ساليانه مديريت هاي معاونت توسعه بر اساس برنامه استراتژيك دانشگاه

2.      برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي اصلاح نظام اداري ، توسعه و ترويج مفاهيم تحول در دانشگاه

3.      برنامه ريزي و استقرار نظام پيشنهادها جهت بهره برداري از نظرات كاركنان و مردم در بهبود ارائه خدمات

4.      برنامه ريزي، اجرا و پايش براي نهادينه كردن نظام برنامه ريزي عملياتي در سطح دانشگاه

5.      استقرار و توسعه نظام جامع مديريت دانش و يادگيري سازماني در سطح دانشگاه

6.      مطالعه و بازنگري و بهبود اصلاح ساختار ، شرح وظايف واحدها و پست هاي سازماني با هماهنگي واحدهاي تابعه

7.      تلاش در جهت ارتقاء بهره­­وري، كارآيي و رضايت ارباب رجوع و كاهش هزينه ها.

8.      نظارت و بررسي موارد انتصاب و تغيير عنوان ، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرك تحصيلي و سوابق تجربي كاركنان شاغل در قالب كميته هاي مهندسي مشاغل دانشگاه

9.      مهندسي مجدد ، تحليل و طراحي سيستم ها و روش هاي انجام كار با هماهنگي و همكاري واحد هاي مرتبط

10. برنامه­ريزي و اقدام لازم براي اجراي صحيح ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغيير مديران در قالب كارگروه توسعه مديريت دانشگاه

11. نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به برنامه هاي مرتبط مانند آئين­نامه اجرايي تشكيلات، طرح طبقه بندي مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب و تغيير مديران در دانشگاه

12. نظارت بر اجراي صحيح احكام كارگزيني مرتبط با تشكيلات و طبقه بندي مشاغل

13. نظارت بر بكارگيري نيروي انساني در واحد هاي ستادي و اجرايي دانشگاه مطابق پست هاي مربوط

14. تهيه گزارش­هاي اداري عملكرد جهت انعكاس به مسئولين مافوق

15. پيگيري برنامه­ريزي جهت استقرار نظام ها و سبك هاي نوين مديريت براي انجام كارآمد ماموريت ها و وظايف اصلي

16. انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحي شغل ، تجزيه و تحليل شغل و شرايط احراز شغل

17. مطالعه و استقرار نظام­ها و سبك­هاي مديريتي در راستاي بهبود مديريت

18. انجام امور دبيرخانه­اي شوراها و كميسيون­هاي تحول اداري حسب مورد

19. تدوين و اجراي برنامه­هاي فرهنگ­سازي و ايجاد بستري مناسب براي تحقق تحول اداري

20. همكاري، پيگيري و نظارت بر برنامه­هاي تحول اداري

21. ارايه گزارش ادواري عملكرد تحول اداري به دبيرخانه شوراي تحول اداري دانشگاه

22. شركت در سمينارها، كنگره­ها و همايش­ها حسب دستور مقامات مافوق

23. انجام ساير امور مربوط حسب دستور مقام مافوق

1396/06/05
Powered by DorsaPortal