معاونت آموزشی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
ENGLISH
فهرست و مشخصات آخرين برنامه ها

كنفرانس تغيير الكتروكاريوگرام سطح (1) تاريخ 97/10/15 محل برگزاري بيمارستان فاطمه زهرا (س) ساري شناسه برنامه در سامانه آموزش مداوم 130540

كنفرانس نجويز منطقي آنتي بيوتكها تاريخ 97/10/19 محل برگزاري سالن شبكه بهداشت محمودآباد شناسه برنامه در سامانه آموزش مداوم 126512

كنفرانس سلامت جنسي نوجوانان و جوانان تاريخ 97/10/20 دانشكده پرستاري و مامائي نسيبه ساري شناسه برنامه در سامانه آموزش مداوم 128787

كنفرانس تغيير الكتروكاريوگرام سطح (2) تاريخ 97/10/22 محل برگزاري بيمارستان فاطمه زهرا (س) ساري شناسه برنامه در سامانه آموزش مداوم 130694

كنفرانس ملاحظات قانوني در صدور گواهي فوت تاريخ 97/10/26 محل برگزاري سالن مركز بهداشت استان ( ساري )   شناسه برنامه در سامانه آموزش مداوم 130322

كنفرانس تغيير الكتروكاريوگرام سطح (3) تاريخ 97/10/29 محل برگزاري بيمارستان فاطمه زهرا (س) ساري شناسه برنامه در سامانه آموزش مداوم 130971

كنفرانس ارزيابي پيشرفته دستگاه ويستبولار تاريخ 97/11/4 محل برگزاري هتل نارنجستان نور شناسه برنامه در سامانه آموزش مداوم 128705

 

1397/11/17
Powered by DorsaPortal