بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
br ENGLISH
ارزشهاي راهبردي

ارزش هاي بيمارستان امام خميني(Values)

ايجاد محيطي امن و آرام براي پرسنل و بيماران

توجه به وجدان كاري و تعهد نسبت به همكاران و بيماران

توجه به رضايتمندي بيماران و كاركنان به همراه شفافيت و پاسخگويي

ارتقاء مهارت هاي فردي

مشاركت جمعي و كارگروهي

ايجاد فرصت هايي براي يادگيري از هم

1397/09/18
Powered by DorsaPortal