دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
br ENGLISH
مسئول نقليه
نام:ايرج
نام خانوادگي:سامع
شماره تماس:2221919-0121
شماره داخلي224
ساختمان خدمات مسئول خدمات
 

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني تاييد شده به شرح زير تعيين مي گردد .

 

1-برسي در خواست هاي خريد لوازم يدكي وسايط نقليه.

2-برسي امور مربوط به تعميرات، تهيه بنزين و شماره گذاري اتومبيل ها.

3-تعيين و كنترل ميزان مواد سوختي.

4-نظارت مستقيم بر پرداخت هزينه سوخت به رانندگان.

5-نظارت بر انجام امور مربوط به بيمه وسايط نقليه.

6-تنظيم برنامه رفت و  برگشت سرويس هاي اداري.

7-تنظم برنامه كشيك رانندگان در ساعات غيراداري.

8-نظارت بر تحويل اتومبيل ها.

9-نگهداري پيشينه هاي مربوط به (سند ماشين، لوازم يدكي، لاستيك هاي خريداري شده، تاريخ برگهاي در خواست، قبض انبار و...)و آمار و كليه مشخصات وسايط نقليه.

10-رسيدگي به تصادفات رانندگان.

11-تهيه گزارش هاي لازم براي تعميرات اتومبيل ها.

12-انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق.

 
1396/09/17
Powered by DorsaPortal