بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
بهداشت محيط
معرفي واحد

ساجده حيدري

 

مسئول واحد بهداشت محيط

 

تحصيلات: ليسانس بهداشت محيط

 

سابقه كاري: 3سال

 

اهم وظايف محوله:

1- بازديد و بررسي وضع بهداشتي تأسيساتي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند .

2- اجرا و نظارت بر اجراي استاندارد ها و مقررات بهداشت محيط

3- نظارت بر وضع بهداشتي  و اجراي مقررات آئين نامه ها و استاندارد هاي مربوط و اظهار نظر پيرامون نقايص آن ها

4- شركت در مبارزه با اپيدمي ها و تأمين بهداشت محيط به هنگام بروز سوانح از قبيل سيل و زلزله و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط

5- رسيدگي به شكايات مربوط به بهداشت محيط و ارائه پشنهادات به مقامات مربوط

6- همكاري در برنامه ريزي و بررسي برنامه بهداشت محيط با مقام ما فوق

7- جمع آوري، تنظيم و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات در زمينه بهداشت محيط

8- ارتباط با مؤسسات علمي يا آموزش و تحقيقاتي به منظور كسب آخرين اطلاعات در زمينه بهداشت محيط و ارائه اطلاعات مذكور به مقامات مربوط

9- همكاري در امر برنامه ريزي و بررسي برنامه بهداشت محيط با مقام ما فوق

10- همكاري و ارائه مشورت هاي بهداشتي به طبق دستور مقام مافوق

11- تدوين برنامه هاي آموزشي كاركنان مانند ( آموزش ايدز و هپاتيت و ... )

12- مطالعه و بررسي احتياجات آموزشي و تنظيم گزارش و دادن پيشنهادات لازم

13- مطالعه و بررسي در باره بكار بردن روش هاي جديد عملياتي به منظور بازده بهتر و كارائي بيشتر

14- تهيه و تنظيم دستور العمل ها و بخشنامه هاي مشروح عملياتي و آماري و تسليم به مقام مافوق

15- همكاري با ادارات و مؤسسات مختلفي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند.

16- اظهار نظر در مورد نقشه ها و طرح هاي مربوط به تأسيسات بهداشتي

17- شركت در سمينارهاي آموزشي بهداشت محيط

18-   عضويت در كميته هاي مربوط به بهداشت 

19- انجام اقدامات بهداشتي لازم طبق دستورالعمل هاي صادره در امور مربوط به ورود و خروج مواد غذايي

20- صدور دستورات بهداشتي به منظور بالا بردن سطح بهداشت عمومي در سردخانه بيمارستاني

21- انجام آزمايشات ميكروبيولوژي در بخش هاي بيمارستان و تسليم نتايج حاصله جهت اظهار نظر به مقام مافوق

22- نظارت بر اجراي كليه طرح هاي بهداشت محيط در بيمارستان

23- انجام ساير امور مربوط به تشكيل كميته بهداشت، انجام سم پاشي، فرمول گذاري

24- نظارت و كنترل مستمر بر منابع آب و تأسيسات و شبكه آبرساني ، نمونه برداري از نظر آزمايش هاي باكتريولوژي و شيميايي، انجام تست كلر سنجي دادن پس خوراند ها جهت ارتقاء كيفي آب شرب

25- همكاري ومشاركت دربرنامه تحول نظام سلامت كشور وانجام ساير امورمربوط به شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق


1396/12/09
Powered by DorsaPortal