شبکه بهداشت و درمان سوادکوه
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
اهداف سازماني
اهداف سازماني

بسمه تعالي               

بيانيه چشم انداز

شبكه بهداشت و درمان شهرستان سوادكوه، مركزي است توسعه يافته با جايگاه اول دستيابي به شاخص هاي  بهداشتي و درماني سطح يك كشور كه مردم با رغبت و سهولت براي در يافت خدمات به آن مراجعه مي كنند و ما به آن مفتخر خواهيم بود.

ماموريت

شبكه بهداشت و درمان شهرستان سوادكوه براي ارائه خدمات بهداشتي شامل آموزش بهداشت ، بهداشت خانواده ، مبارزه با بيماريها ، بهداشت حرفه اي ، بهداشت محيط ،  بهداشت مدارس ،  بهداشت  دهان و دندان ،  بهداشت روان ، مراكز بهداشتي درماني تابعه و واحدهاي پشتيباني براي جمعيت تحت پوشش تلاش مي كند تا بالاترين سطح كيفيت خدمات را در مناسب ترين  زمان ارائه نمايد. در حوزه درمان خود را موظف ميدانيم خدمات سطح اول را به نحو مطلوب انجام داده و در حيطه آموزش منطبق بر برنامه هاي دانشگاه فعاليت نماييم . شبكه بهداشت و درمان شهرستان سوادكوه به كاركنان خود به عنوان  مهمترين سرمايه  سازماني بها مي دهد و در جهت رشد، يادگيري و رفاه آنان تلاش مي كند. ما اعتقاد داريم  كاركنان مومن ،  متعهد و متخصص  با توكل به  قدرت مطلق ولايزال خداوند متعال در فضاي كاري پر نشاط ، بارعايت اصل عدالت ، شايسته سالاري و تكريم ارباب رجوع همواره در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه تلاشد مي كنند  .

 

 دكتر نصراله رشيدي

مديريت شبكه بهداشت و درمان شهرستان سوادكوه

1397/02/13
Powered by DorsaPortal