شبکه بهداشت و درمان سوادکوه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
شرح وظايف

 اهم اقدامات اين واحد : 

 

·         نصب وراه اندازي سيستمهاي كامپيوتري بيمارستان

·         مشاركت درراه اندازي شبكه هاي كامپيوتري باهماهنگي مركزITدانشگاه

·         بازديد دوره اي ازرايانه هاي بيمارستان و رفع عيوب سخت افزاري و نرم افزاري

·         انجام تنظيمات مربوط به شبكه جهت اتصال به اينترنت باهماهنگي مركز IT دانشگاه

·         آموزش و راهنمايي پرسنل جهت رفع مشكلات سخت افزاري ونرم افزاري

·         پيشنهاد مشخصات تجهيزات شبكه مورد نياز و برآورد قيمت آنها با هماهنگي مركزITدانشگاه

·         ثبت ليست سخت افزاري كامپيوترهايي كه كد شناسايي ندارند و ارائهآ ن به مركزفن آوري اطلاعات

·         همكاري درنصب و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مربوط به حوزه خود

·         تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان مربوط به واحد خود و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه

·         همكاري در مطالعه و ارزيابي فعاليتها و سيستمها و روشهاي موجود و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت نيل به اهداف سازماني  

·         عيب يابي شبكه  LANواحد مربوطه و رفع عيوب با هماهنگي مركز IT دانشگاه

·         نصب و راه اندازي نودهاي جديد در واحد مربوطه و نظارت بر اجراي آن

·         نصب آنتي ويروس و انجام تنظيمات شبكه جهت اتصال به اينترنت و شبكه با هماهنگي مركز IT دانشگاه

·         تست و تأييد طرحهاي شبكهLAN  واحد مربوطه

·         پيگيري علل سخت افزاري بروز اختلال يا قطع اينترنت

·         نظارت بر امنيت شبكه در واحد مربوط

·         كارشناسي فني در تهيه نرم افزار براي واحد مربوطه وارائه گزارش مكتوب زير نظرمركز IT دانشگاه

·         ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهيزات جديد

·         كارشناسي و نظارت بر كاركرد فني نرم افزارهاي واحد مربوطه

·         دريافت شماره سريال براي كامپيوترهاي جديد خريداري شده براي واحدها و ثبت فايل مشخصات سخت افزاري آنها و اصلاح محل استقرار و كاربر آن در صورت جابجائي، به مركزآمار و فن آوري

·         رفع اشكالات كاربران اتوماسيون اداري

·         نصب واصلاح ويندوز رايانه هاي واحد مربوطه و انجام تنظيمات مربوطه و ساير برنامه هاي كاربردي مور دنياز

·         آموزش كاربران جديد اتوماسيون اداري

·         مديريت و پشتيباني از سيستم HISكه شامل موارد ذيل مي گردد:

·         آموزش استفاده از سيستم به كاربران واحدها

·         رفع اشكالات كاربران در ثبت اطلاعات

·         انجام تعاريف سيستم شامل تعريف كاربران، تعريف بيمه ها به همراه جزئيات بيمه اي، تعريف اقدامات و ...

·         بررسي فرايندهاي سيستم و ارائه راهكار مناسب

1397/02/13
Powered by DorsaPortal