معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر
كاركنان

 
 
 دکتر امینی                         رئیس اداره                                                          
                                                 011-33044433                                                
       
 دکتر اسداله پور کوتنایی
کارشناس تحقیق و توسعه
         011-33044433
 
 دکتر جهاندار
کارشناس اطلاع رسانی دارو و سموم
        011-33246062
  
دکتر گلی ناری
کارشناس تحقیق و توسعه
011-33044433 
   
 
  دکتر خادمی راد 
کارشناس تحقیق و توسعه
 
  011-33044433
 
  دکتر معافی
کارشناس اطلاع رسانی دارو و سموم
011-33246062 
1399/05/27
Powered by DorsaPortal