معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
كاركنان

 
 
 دکتر امینی                         رئیس اداره                                                          
                                                011-33044433                                                
       
 
دکتر اسداله پور کوتنایی
کارشناس تحقیق و توسعه
         011-33044433
 
 دکتر جهاندار
کارشناس اطلاع رسانی دارو و سموم
        011-33246062
  
دکتر طاهری
کارشناس تحقیق و توسعه
011-33044433 
   
  دکتر گلی ناری 
کارشناس تحقیق و توسعه
 
 
 
  011-33044433
1399/03/19
Powered by DorsaPortal