معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
كاركنان
 
دكتر جمشيدي فر                      مسئول امور داروخانه ها و صدور پروانه             
        011-33044415                                             
 
 دكتر اسماعيلي
كارشناس مسئول امور دارويي
      011-33044415
 
 دكتر پزشكي
كارشناس امور دارويي
      011-33044415
 
 دكتر جمالي
كارشناس امور دارويي
     011-33044415
1397/02/18
Powered by DorsaPortal