معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
كاركنان
 
دكتر جمشيدي فر                    رئيس اداره صدور پروانه هاي دارويي                                                                    
   
      011-33044415                                                                                   
 
 دكتر اسماعيلي
 كارشناس مسئول امور دارويي
       011-33044415
 
 دكتر پزشكي
كارشناس مسئول امور دارويي 
      011-33044415
 
 دكتر جمالي
كارشناس امور دارويي 
      011-33044415
1397/02/19
Powered by DorsaPortal