مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
طرح هاي پژوهشي مصوب سال 1396

ليست طرح هاي مصوب

طرح هاي مصوب مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري و پژوهشكده اعتياد در سال 1396

نقش ممانتين (آنتاگونيست گيرنده هاي NMDA) در جلوگيري از بازيابي و تثبيت مجدد حافظه پاداشي مت آمفتامين در موش صحرايي

تعيين روايي و پايايي گونه فارسي ابزار استاندارد VASFIQ در بيماران مبتلا به فيبروميالژيا

برآورد"مرگ به علت مصرف مواد" در سالهاي 1393 لغايت 1395 در ايران با روش صيد باز صيد

رابطه سبك هاي مكانيسم هاي دفاعي با فرسودگي شغلي پرستاران

رابطه ويژگي­هاي دموگرافيك و شخصيتي با اعتياد پذيري و مواد ترجيحي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بررسي سابقه‌ي اقدام به خودكشي و ميزان شيوع افكار خودكشي و عوامل مرتبط در مراجعه كنندگان به مراكز ترك اعتياد در ايران در سال 1397

بررسي فراواني ابتلاء به اختلال افسردگي عمده در مبتلايان به درد اندام فوقاني مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني ساري در سال 1396

اثر مدافينيل بر الگوي خواب زمان ترك آمفتامين و مت آمفتامين: يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي دوسو كور

بررسي انواع حسادت و ارتباط آن با ابعاد سايكوپاتولوژي و صفات شخصيتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 139

بررسي رابطه بين تيپ هاي شبانه روزي ( صبحگاهي  شامگاهي) و رضايتمندي شغلي كاركنان مراكز درماني شهرستان ساري

بررسي افسردگي به عنوان فاكتور ناتواني در افراد مبتلا به كمر درد مزمن در مراجعه كنندگان به درمانگاه اورتوپدي كلينيك طوبي، شهر ساري در سال 1397

مقايسه رابطه حمايت اجتماعي در بيماران مبتلا به اختلال اسكيزوفرنيا، افراد دچار وابستگي به آمفتامين ، افراد بهنجار

كاربرد رويكرد چند وجهي اسلامي بر باورهاي ولع مصرف, راهبردهاي تنظيم شناختي هيجاني و بهزيستي فردي افراد وابسته به ترياك

بررسي اثربخشي شناخت درماني مذهب محور بر پيشگيري از لغزش ، خودكار آمدي و سازگاري اجتماعي معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون

1397/03/06
Powered by DorsaPortal