مرکز تحقیقات ارتوپدی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
br ENGLISH
طرح هاي سال 97

                                طرح هاي سال 1397       

مجري طرح

 

مقايسه سطح مقطع عصب مدين، ضخامت flexor retinaculum و عضله تنار با استفاده از سونوگرافي در در افراد م..

دكتر هادي مجيدي

 

1

بررسي ميزان بروز عوارض وعاقبت دررفتگي شانه در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي اموزشي ش..

دكتر گلي خطير

 

ارزش تشخيصي سكانس ديفيوژن ام ار اي در تشخيص تغييرات مفصلي دست و مچ دست در بيماران مبتلا به مرحله اول.

دكتر هادي مجيدي

2

اندازه گيري پارامترهاي مورفومتريك زانو با استفاده از MRI‌و انطباق نتايج با آرتروسكوپي در بيماران با.

 

3

بررسي نتايج عمل جراحي دكامپرسيوكرانيكتومي در بيماران متعاقب تروماي شديد مغزي در بيمارستان امام خميني..

دكتر احتشامي

4

مقايسه سطح مقطع عصب مدين، ضخامت flexor retinaculum و عضله تنار با استفاده از سونوگرافي در در افراد م..

دكتر هادي مجيدي

5

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/03/24
تعداد بازدید: 328
Powered by DorsaPortal