دانشكده پرستاري آمل
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
br ENGLISH
برنامه هفتگي دكتر نظري

برنامه هفتگي عضو هيات علمي: دكتر رقيه نظري

نميسال دوم 97-96

ساعت

روز

10-8

12-10

13-12

15-13

شنبه

پرستاري ويژه

فوريتهاي پرستاري

نماز و ناهار

امور آموزشي و پژوهشي

يك شنبه

پرستاري ويژه

حضور در گروه( آموزشي)

نماز و ناهار

مشاوره دانشجويان ورودي نيمسال دوم 96-95

دو شنبه

نظارت بر كارآموزي عرصه

نماز و ناهار

جلسه گروه

سه شنبه

(قلب و عروق)

امور آموزشي و پژوهشي

نماز و ناهار

مشاوره دانشجويان ورودي نيمسال دوم 96-95

چهار شنبه

امور آموزشي و پژوهشي

آموزش به بيمار

نماز و ناهار

 حضور در گروه

 

1397/02/25
Powered by DorsaPortal