دانشكده پرستاري آمل
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
قيمت و زمان توزيع غذا

قابل توجه دانشجويان گرامي

 

 

طبق مصوبه وزارت بهداشت از ابتداي نيمسال اول تحصيلي 96 97 قيمت بن غذاي دانشجويي به شرح ذيل تغيير مي يابد:

1-              ناهار و شام                                                                    13500 ريال

2-            صبحانه                                                                          7000  ريال

3-           روز فروش                                                                    27000  ريال

4-            جريمه عدم تحويل غذا                                               27000   ريال

5-            نيم پرس                                                                       6000    ريال

ساعت توزيع غذا  به شكل ذيل مي باشد:

ساعت توزيع ناهار:                                                                                          14 - 40/11

ساعت توزيع ناهار روز پنج شنبه(سلف سرويس دانشكده)                                13  -  12

ساعت توزيع ناهار روز پنج شنبه(خوابگاه)                                            30/13  -  30/12

ساعت توزيع شام و صبحانه(خوابگاه):                                                           30/18 - 18

ساعت توزيع برگه فراموشي:                                                                                       13

ساعت توزيع روزفروش:                                                                                        45/13

1397/07/07
Powered by DorsaPortal